De Kroon op je werk verwerkt gegevens van je als je een dienst of product afneemt. Jouw privacy is belangrijk. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van jouw gegevens, in het bijzonder van je persoonsgegevens, is voor de Kroon op je werk dan ook van groot belang.

In dit privacy statement leg ik o.a. uit welke gegevens ik verwerk en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Ik verwerk jouw data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

1. Persoonsgegevens die door de Kroon op je werk worden verwerkt:

De Kroon op je werk verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruikmaakt van diensten. Ik verwerk de persoonsgegevens die je zelf aan mij hebt verstrekt en door ze aan mij te verstrekken heb je toestemming gegeven om ze te mogen verwerken voor de onderstaande doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door de Kroon op je werk worden verwerkt.

Bij een informatie aanvraag via mijn website of telefonisch worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • e-mailadres en/of telefoonnummer
  • voor- en achternaam
  • bedrijfsnaam

Voor het gebruikmaken van de DISC analyses via DISC Factor/Peoplekeys worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres.

 

2. Verwerkt de Kroon op je werk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens ?

De dienstverlening van de Kroon op je werk is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Ik vraag je dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Mocht je toch overtuigd zijn dat ik onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heb verwerkt, laat het me weten via 06-30706943 of marjolein@dekroonopjewerk.eu. Ik zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

 

3. Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

De Kroon op je werk verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is om samen te werken en jou een dienst te verlenen. Jouw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

  • om je informatie toe te kunnen zenden n.a.v. jouw interesse in de diensten en producten;
  • voor het toesturen van facturen;
  • voor het toesturen van de link om een DISC analyse te kunnen maken;
  • voor het toesturen van de rapportage van de DISC analyse;

 

4. Hoe lang bewaart de Kroon op je werk jouw persoonsgegevens?

De Kroon op je werk bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de dienstverlening

 

5. Deelt de Kroon op je werk jouw persoonsgegevens met derden?

De Kroon op je werk deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening (DISC analyse) of op grond van wettelijke verplichtingen. Er is een nauwe samenwerking met DISC factor & PeopleKeys (in Amerika) omdat zij de verwerker zijn van alle analyses die ik aanbied. PeopleKeys heeft alle nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG wet om zo te kunnen waarborgen dat jouw gegevens veilig verwerkt worden.

 

6. Jouw rechten

Je hebt het recht de persoonsgegevens die de Kroon op je werk van jou verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij de Kroon op je werk deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar marjolein@dekroonopjewerk.eu. Uiteraard naam ik je verzoek heel serieus

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

7. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor de Kroon op je werk van groot belang. Als je ondanks het bovenstaande vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of denkt dat misbruik is gemaakt van jouw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door de Kroon op je werk wordt gewaarborgd, neem dan contact op.

 

8. Wijzigingen van deze Privacy Verklaring

Het kan zijn dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op mijn website vind je steeds de meest actuele versie

Marjolein de Kroon; De Kroon op je werk